Увага!
18+
Вам вже виповнилось 18 років?
Вибачте, вхід на сайт заборонено!
НАДМIРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКIДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

1998 roku «OBOŁOŃ", po raz pierwszy w branży spożywczej Ukrainy, otrzymała certyfikatna System Zarządzania Jakością ISO 9001. Dziesięć lat później korporacja jako pierwsza certyfikowała jednocześnie cztery systemy zarządzania.

Obecnie w korporacji są certyfikowane i ważne:

System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) — system wzajemnie powiązanychprocesów zorientowanych na potrzeby klienta, procesy te ciągle są ulepszane, dzięki przywództwu kierownictwa i zaangażowaniu personelu, działających na podstawie faktów oraz wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (ISO 22 000:2018) — system ostrzegania w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (stała analiza czynników niebezpiecznych i sprawdzenie krytycznych punktów kontrolnych na wszystkich etapach produkcji).

System Zarządzania środowiskowego (ISO 14 001:2015) — opracowanie i wprowadzenie polityki środowiskowej spółki, zarządzanie jej aspektami środowiskowymi.

System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45 001:2018) — umożliwia organizacji zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawęswoich wyników w tej dziedzinie.

Sustainable development
Growth based on sustainable development principles are the basis of the strategy of the corporation Obolon. Learn more about social practices of Online Social Report.
Obolon Arena
Modern football stadium and sports complex Obolon Arena in Kiev.
Akvabalans
Akvabalans — clean drinking water to your home or office.